Skatteetaten - Massor med Skatteetaten

Skatteetaten

Skatteetaten

Här får du oberoende information om det norska Skatteverket, Skatteeteten men även vad du som tänkt jobba i Norge bör veta om skatter, dubbelbeskattning och annat som är kopplat det Skatteetaten.

Skatteetaten är den norska motsvarigheten till svenska Skatteverket. Skatteetatens uppdrag från Norges Finansdepartement är upprätthålla ett uppdaterat folkbokföringsregister och att korrekta skatter och avgifter blir inbetalda av medborgare och företag.

Skatteetaten och Skatteverkets uppdrag liknar varandra väldigt mycket. Momsen i Norge är lika hög som i Sverige, d.v.s. 25%. Dock så skiljer sig punktskatterna åt och på vissa varor har Norge mycket höga punktskatter så som vissa matvaror eller bilar.


Skatteregler i Norge

Skatteregler i Norge

Skattereglerna i Norge är inte så komplicerade men det är inte utformade på exakt samma sätt som i Sverige. Det är också lätt att komma i kontakt med Skatteetaten för frågor eller råd, precis som det är med Skatteverket i Sverige.

Skatteetaten är till för dig så att det ska vara lätt för dig att betala rätt skatt och det gäller även om du är svensk och arbetar i Norge.

Betala skatt i Norge

Betala skatt i Norge

I Norge är det vanligast att betala skatt på arbete och skatt på för­mögen­het. Ifall du arbetar i Norge är huvudregeln att du ska betala skatt på din norska lön i Norge.

Skatten på lön i Norge kan från 2016 delas upp i tre delar flera delar:

 • Allmän inkomstskatt efter avdrag = 27.0 %
 • Trinnskatt (progressiv skatt)
  • Trinn 1 på belopp över 159 800 NOK = 0.44 %
  • Trinn 2 på belopp över 224 900 NOK = 1,70 %
  • Trinn 3 på belopp över 565 400 NOK = 10.7 %
  • Trinn 4 på belopp över 909 500 NOK = 13.7 %
 • Sociala avgifter (trygdeavgift) = 8,2 %

Maximal löneskatt i Norge blir därmed: 27.0 + 13.7 + 8.2 = 48.9 %.

Avdrag i Norge

Du har stora möjligheter att göra avdrag enligt de regler som skatteetaten satt upp.

 • Minstefradrag (grundavdrag) på 31 100 NOK för alla och stigande upp till 89 050 NOK för löner över 207 092 NOK
 • Standardfradrag för utländsk arbetskraft är 10 % dock max 40 000 NOK
 • Personfradrag är ett grundavdrag som görs på inkomster som man kan ha haft från kapital, lön eller pension och är normalt på 51 750 NOK.
Avdrag i Norge

Minstefradraget och Personfradrag gäller endast under förutsättning att du jobbat hela året och reduceras annars till motsvarande del som du arbetat under året i Norge.

Om du bor hela året och tjänar över 400 000 NOK kan du dra av: 89 050 + 40 000 + 51 750 = 180 800 NOK
Norskt Skattekort

Norge använder sig av skattekort som är kort motsvarande vårt skattekonto som innehåller en del uppgifter om skattskyldighet och inbetald skatt. För att jobba i Norge krävs att du har ett giltigt norskt skattekort.

Till det norska skattekortet här ett D-nummer eller ett norskt fødselsnummer (motsvarande svenskt personnummer) D-nummer får man om man ska uppehålla sig i Norge kortare än 6 månader och fødselsnummer får du om du ska vara i Norge i minst 6 månader.

Efter att du ansökt om ett norskt skattekort tar det knappt en månad innan det dyker upp i brevlådan. Företag och myndigheter kan nå eller kontrollera ditt skattekort elektroniskt.

Skattekortets delar

Det norska skattekortet består av tre olika delar med olika syften:

 • Del 1 är avsedd för din huvudarbetsgivare och beskriver vilken skattetabell de ska använda sig av vilket styrs av din inkomst och var i Norge du bor. Detta är precis som i Sverige.
 • Del 2 av skattekortet är till för dig som har flera olika arbetsgivare där du tjänar så kallade bi-intäkter.
 • Del 3 på skattekortet är avsedd för samma sak som del 2.

Ansöka om norskt skattekort

För att ansöka om ett norskt skattekort krävs det att du har ett personligt möte hos den norska Skatteetaten. Ansöka om norskt skattekort Som svensk medborgare ska du ha ett giltigt ID-kort där det står att du är svensk och det är lämpligt att ta med passet som ID-handling. Dessutom ska du kunna uppvisa ett brev som bevisar att du blivit erbjudanden ett arbete eller et redan undertecknad arbetsavtal.


Meny - Skatteetaten
Till förstasidan på www.skatteetaten.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Svenska Norska Kul om skatt Nyheter