Skatteetaten - Massor med SkatteetatenA--0 A-EG - EX - U2-0

Bäst om Skatteetaten

Bäst om Skatteetaten

Skatteetaten i Norge har liknande uppgifter som det svenska Skatteverket. Det gäller att se till att alla privatpersoner och företag betalar den skatt som de är ålagda så att konkurrensen inte snedvrids och att norska statens övergripande mål kan uppnås.

Utan ett väl fungerande skattesystem kommer i Norge kan det inte finnas utrymme till social välfärd eller möjlighet att styra mot en mer klimatsmart och hållbar utveckling.

Bästa fakta om det norska skattesystemet

Här kommer mycket bra råd och tips om den norska skatten finnas.

Värt att veta om norsk skatt

Bäst fakta om Skatteetaten

Om du tänkt jobba eller vara verksam i Norge kan det vara bra att känna till följande:

  • Väldigt mycket bra information finns på det norska Skatteetatens hemsida.
  • För att arbeta i Norge ska du ha ett norskt skattekort.
  • Om du åker mellan Norge och Sverige har du möjlighet att ta med dig 10 kg kött in i Norge vilket kan vara en bra förtjänst och eller lätt sätt att få uppskattning bland sina norska vänner.
  • Skatten är mycket hög på bilar, kött och ost i Norge.
  • Om du som svensk arbetar i Norge under en kortare tid behöver du inte betala speciellt mycket i skatt.

Bästa med norska skattesystemet

Prioritet Fördelar Kommentar

1

Miljövänligt Punktskatterna i Norge sätts bland annat utifrån att minska utsläppen och skapa en bra miljö .

2

Djurvänligt Skatterna på mat är ett sätt att skydda den norska mycket djurvänliga djurhållningen som annars inte kan konkurrera med Europeisk matproduktion.

3

Närproducerat Norge vill inte att en stor del av den egna matproduktionen ska slåsut av livsmedel som transporterats långa vägar och producerats under oklara förhållanden.

4

Hälsosam Norge har skatt på alkohol, tobak, socker, choklad och godis i syfte att minska den onyttiga konsumtionen.

5

Landsbygdsvänlig Inget land i den rika delen av västvärlden har lika många småskaliga jordbruk som och djurhållningar som Norge.
H-EG - EX - U2-1

Andra intressant om Skatteetaten

Skatteetaten i Norge får som alla skatteverk kritik för att de tar ut för mycket i skatt. Vissa skatter på bilar och mat kan anses väldigt höga men kanske är mer riktiga än övriga länders skatter om man vill uppfylla miljöåtagandena och att produkterna ska betala för sina faktiska miljökostnader.

I-EG - EX - U2-2J-EG - EX - U2-3


Meny - Skatteetaten
Till förstasidan på www.skatteetaten.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Svenska Norska Kul om skatt Nyheter